Plánované Akce

Stránka 1 z 7  > >>

Brigáda na kámen

Tradiční sběr kamene proběhne 11.3. Další termín bude  18.3. v závislosti na počasí.

Sraz bude v 8.00 u Agropodniku Mašovice. Účast nahlaste nejpozději do čtvrtka Tondovi Auerovi mladšímu.

Výroční členská schůze

Dne 3.3. 2016 se od 18 hodin bude konat v Agropodniku Mašovice výroční členská schůze MS Mašovice - Šobes.

Výdej plev Podmolí

V neděli 12.2 od 9 do 10 se budou vydávat plevy naposledy.

Novinky

Chovatelská přehlídka trofejí ulovených v mysliveckém roce 2016 se v letošním roce neuskuteční. Trofeje proto budou předloženy pouze na výroční členské schůzi.

I nadále zůstává v platnosti povolení k neprodlenému odlovu kusů srnčí zvěře nakažených papilomatózou.  Bez ohledu na pohlaví a dobu hájení.

Povinné sčítání zvěře je Krajským úřadem Jihomoravského kraje stanoveno na   4.3.2017

Termín aplikace léčivých přípravků s antiparazitárním účinkem dosud nebyl stanoven. Pokud budeme aplikovat budou všichni členové neprodleně informováni.

Výdej plev v Podmolí

V neděli 22.1 bude od 9 - 10 hodin probíhat výdej plev v ZD v Podmolí. Vozíku nebo pytle s sebou.

Lov lišek

Sraz je toto sobotu v 9:00 v Lukově u bytovky

Přerušení sběru lišek a psíků mývalovitých

Dnem 13.1.2017 přerušujeme sběr lišek a psíků mývalovitých k monitoringu na vzteklinu a další dvě nákazy. Indikované případy převezmeme a necháme vyšetřit, ovšem bez nároku na zástřelné. Pokračovat ve sběru budeme dnem 1.4.2017.

 

MVDr. Jan Dočekal
veterinární inspektor pro epizootologii – odborný rada
Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj

Vyšetřování lišek a psíků mývalovitých

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, pracoviště Znojmo všem dotčeným osobám sděluje zásady pro rok 2017.

Od 2.1.2017 se budou lišky nebo psíci mývalovití přebírat a vyšetřovat dle následujících zásad:

  1. Utracená, ulovená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření. Všechna zvířata s indikací!
  2. Kontrola nákazové situace. Obecně platí dlouhodobá zásada: jeden katastr = 1 liška nebo 1 psík mývalovitý k vyšetření v daném roce. Lovec má nárok na zástřelné ve výši 380,- Kč.
  3. POZOR! Počet lišek a psíků mývalovitých se sčítá. V roce 2017 je uložena povinnost rovnoměrného čtvrtletního plnění. Po naplnění kvóty 16 kusů za čtvrtletí bude přebírání přerušeno až do konce čtvrtletí. Ukončení celého monitoringu bude v předstihu oznámeno.
  4. Liščata lze v rámci monitoringu předávat k vyšetření až od 1.7.2017!
  5. V roce 2017 se každý kus vyšetřuje na vzteklinu (kód EpG102), alveokokózu (EpG200) a trichinelózu (EpG300).
  6. Ve Vranově nad Dyjí došlo ke změně sběrného místa lišek. Od 2.1.2017 je možné předávat lišky nebo psíky mývalovité u MVDr. Zbyňka Ludvíka, Havlíčkovo nábřeží 431, 671 03 Vranov nad Dyjí, mobil 603 866 294. Předání je nutno si předem telefonicky domluvit!

MVDr. Jan Dočekal v.r.
veterinární inspektor pro epizootologii a odborný rada

 

Cukrová řepa ke krmení

V Lukově je složena na poli cukrová řepa. Každý kdo má možnost ať ji rozveze po honitbě

Členská schůze 4.11.2016

Členská schůze se bude konat dne 4.11.2016 v 18:00 v prostorách AGP Mašovice.