Plánované Akce

Stránka 1 z 6  > >>

Hon na kachny

Dne 3.9.2016 se uskuteční hon na kachny. Sraz v Bezkově v 7.00 hod. u hasičárny.

Mimořádný odlov zvěře

Je povoleno lovit mimořádně v počtu 1-1-1 zvěř vysokou, dančí a mufloní. Podmínky zůstávají stejné (po ulovení je nutné kontaktovat zástupce referátu živ. prostředí. Ten provede kontrolu ulovené zvěře)

Všestranné zkoušky ohařů

Dne 10-11.9.2016 se uskuteční v naší honitbě Všestranné zkoušky ohařů. Členové , kteří budou při této akci nápomocni si akci počîtají jako mysliveckou brigádu. V sobotu po ukončenî zkoušek bude posezení s občerstvením na myslivecké střelnici pro všechny členy a jejich rodinné přîslusnîky. Dále pak pro přátele myslivosti a kynologie. Srdečně všechny zveme.

Dětský den v Mašovicîch

Dne 28.5 se koná dětský den v Mašovicích. Kdo slíbil pomoc a účast, nechť se dostaví 14:30 na místní hřiště.

Dětský den v Mašovicîch

Dětský den v Mašovicîch se koná dne 28.5. 2016. Účast myslivců dle dohody z výroční členské schůze. Zajišťujeme psy, střelbu ze vzduchovky a přehlîdku trofejí. Další návrhy se přijímají.

Stavba oplocenky Pod hláskou

Do 7.5 bude postavena oplocenka Pod hláskou. Úkol se týka skupiny Auer st, Auer J., Kozel P., Kozel J., Žák ml, Kubák T., Pospíšil, Šalamon. Termín si domluvte spolu.
Je potřeba si vzít rýč, palici, kladivo, kdo má tak vrták na sloupky.

Brokové střelby

Brokové střelby proběhnou v neděli 8.května 2016 na brokové střelnici MS Slup. Zahájení v 8.30, účastníci, kteří neznají přesnou polohu střelnice, se setkají na kraji vesnice Slup u hřbitova v 8.00, odkud bude hromadný odjezd na střelnici. Z kapacitních důvodů nebudou zváni hosté mimo rodinných příslušníků, popřípadě sponzorů. Z téhož důvodu je třeba nahlásit závazně účast do 30.4.2016 předsedovi MS Mašovice-Šobes.

Brigáda na stavění plotu pod hláskou

V sobotu 16.4 proběhne brigáda na stavění plotu pod hláskou. Sraz bude v 8:00 u remízku. Je potřeba si vzít rýč, palici, kladivo, kdo má tak vrták na sloupky a vozík na pletivo. Pletivo je v malé věži na střelnici.

Účast potvrďte Tondovi Auerovi

Brigáda pro ZD Mašovice

V sobotu 2.4. a 9.4. bude probíhat brigáda pro Agropodnik Mašovice. Letos budeme likvidovat myši, takže vemte si kýbl a rukavice. Sraz je v 8 hodin v Agropodniku jako obvykle.

Svoji účas potvďte Antonínu Auerovi.

Kulové střelby

15.4. se uskuteční kontrolní kulové střelby na střelnici v Oblekovicích od 14 hodin.