Plánované Akce

Stránka 1 z 8  > >>

Vyšetřování lišek a psíků mývalovitých

Dnem 30.4.2017 přerušujeme sběr lišek a psíků mývalovitých k monitoringu na vzteklinu a další dvě nákazy.

Indikované případy převezmeme a necháme vyšetřit, ovšem bez nároku na zástřelné.

Pokračovat ve sběru budeme dnem 1.7.2017.

 


MVDr. Jan Dočekal v.r.
veterinární inspektor pro epizootologii – odborný rada
Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj
Palackého 174, 612 38 Brno


Střelby 2017

Střelby se budou konat dne 6.5.2017. Zájemci hlaste se u Martina Kliky. Podle počtu účastníků budeme řešit dopravu autobusem.

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ZVĚŘE MORAVSKOKRUMLOVSKA A JARNÍ SVOD

Program:

pátek 21. dubna 2017 od 13 do 21 hodin
výstava trofejí v kulturním domě Petrovice    

sobota 22. dubna 2017 od 9 do 21 hodin
9 hodin: jarní svod loveckých psů malých i velkých plemen na venkovním prostranství před kulturním domem v Petrovicích

12 hodin: vyhlášení výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“

doprovodný program
14 – 16 hodin: otevření doškové chalupy v Petrovicích, ukázka starých řemesel, možnost projížďky na koních,
hraje a zpívá Petrovický pěvecký sbor, vstupné 30 Kč

neděle 23. dubna 2017 od 8 do 12 hodin
výstava trofejí v kulturním domě Petrovice   

Po celou dobu konání akce občerstvení zajištěno.

Vyšetřování lišek a psíků mývalovitých

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, pracoviště Znojmo všem dotčeným osobám sděluje zásady pro rok 2017.

Od 1.4.2017 se budou opět lišky nebo psíci mývalovití přebírat a vyšetřovat dle následujících zásad:

  1. Utracená, ulovená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření. Všechna zvířata s indikací!
  2. Kontrola nákazové situace. Obecně platí dlouhodobá zásada: jeden katastr = 1 liška nebo 1 psík mývalovitý k vyšetření v daném roce. Lovec má nárok na zástřelné ve výši 380,- Kč.
  3. POZOR! Počet lišek a psíků mývalovitých se sčítá. V roce 2017 je uložena povinnost rovnoměrného čtvrtletního plnění. Po naplnění kvóty 16 kusů za čtvrtletí bude přebírání přerušeno až do konce čtvrtletí. Ukončení celého monitoringu bude v předstihu oznámeno.
  4. Liščata lze v rámci monitoringu předávat k vyšetření až od 1.7.2017!
  5. V roce 2017 se každý kus vyšetřuje na vzteklinu (kód EpG102), alveokokózu (EpG200) a trichinelózu (EpG300).
  6. Ve Vranově nad Dyjí došlo ke změně sběrného místa lišek. Od 2.1.2017 je možné předávat lišky nebo psíky mývalovité u MVDr. Zbyňka Ludvíka, Havlíčkovo nábřeží 431, 671 03 Vranov nad Dyjí, mobil 603 866 294. Předání je nutno si předem telefonicky domluvit!

MVDr. Jan Dočekal v.r.
veterinární inspektor pro epizootologii a odborný rada

Brigáda na kámen

Tradiční sběr kamene proběhne 11.3. Další termín bude  18.3. v závislosti na počasí.

Sraz bude v 8.00 u Agropodniku Mašovice. Účast nahlaste nejpozději do čtvrtka Tondovi Auerovi mladšímu.

Výroční členská schůze

Dne 3.3. 2016 se od 18 hodin bude konat v Agropodniku Mašovice výroční členská schůze MS Mašovice - Šobes.

Výdej plev Podmolí

V neděli 12.2 od 9 do 10 se budou vydávat plevy naposledy.

Novinky

Chovatelská přehlídka trofejí ulovených v mysliveckém roce 2016 se v letošním roce neuskuteční. Trofeje proto budou předloženy pouze na výroční členské schůzi.

I nadále zůstává v platnosti povolení k neprodlenému odlovu kusů srnčí zvěře nakažených papilomatózou.  Bez ohledu na pohlaví a dobu hájení.

Povinné sčítání zvěře je Krajským úřadem Jihomoravského kraje stanoveno na   4.3.2017

Termín aplikace léčivých přípravků s antiparazitárním účinkem dosud nebyl stanoven. Pokud budeme aplikovat budou všichni členové neprodleně informováni.

Výdej plev v Podmolí

V neděli 22.1 bude od 9 - 10 hodin probíhat výdej plev v ZD v Podmolí. Vozíku nebo pytle s sebou.

Lov lišek

Sraz je toto sobotu v 9:00 v Lukově u bytovky