Plánované Akce

Stránka 1 z 7  > >>

Přerušení sběru lišek a psíků mývalovitých

Dnem 13.1.2017 přerušujeme sběr lišek a psíků mývalovitých k monitoringu na vzteklinu a další dvě nákazy. Indikované případy převezmeme a necháme vyšetřit, ovšem bez nároku na zástřelné. Pokračovat ve sběru budeme dnem 1.4.2017.

 

MVDr. Jan Dočekal
veterinární inspektor pro epizootologii – odborný rada
Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj

Vyšetřování lišek a psíků mývalovitých

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, pracoviště Znojmo všem dotčeným osobám sděluje zásady pro rok 2017.

Od 2.1.2017 se budou lišky nebo psíci mývalovití přebírat a vyšetřovat dle následujících zásad:

  1. Utracená, ulovená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření. Všechna zvířata s indikací!
  2. Kontrola nákazové situace. Obecně platí dlouhodobá zásada: jeden katastr = 1 liška nebo 1 psík mývalovitý k vyšetření v daném roce. Lovec má nárok na zástřelné ve výši 380,- Kč.
  3. POZOR! Počet lišek a psíků mývalovitých se sčítá. V roce 2017 je uložena povinnost rovnoměrného čtvrtletního plnění. Po naplnění kvóty 16 kusů za čtvrtletí bude přebírání přerušeno až do konce čtvrtletí. Ukončení celého monitoringu bude v předstihu oznámeno.
  4. Liščata lze v rámci monitoringu předávat k vyšetření až od 1.7.2017!
  5. V roce 2017 se každý kus vyšetřuje na vzteklinu (kód EpG102), alveokokózu (EpG200) a trichinelózu (EpG300).
  6. Ve Vranově nad Dyjí došlo ke změně sběrného místa lišek. Od 2.1.2017 je možné předávat lišky nebo psíky mývalovité u MVDr. Zbyňka Ludvíka, Havlíčkovo nábřeží 431, 671 03 Vranov nad Dyjí, mobil 603 866 294. Předání je nutno si předem telefonicky domluvit!

MVDr. Jan Dočekal v.r.
veterinární inspektor pro epizootologii a odborný rada

 

Cukrová řepa ke krmení

V Lukově je složena na poli cukrová řepa. Každý kdo má možnost ať ji rozveze po honitbě

Členská schůze 4.11.2016

Členská schůze se bude konat dne 4.11.2016 v 18:00 v prostorách AGP Mašovice.

Změna termínu honu na drobnou

Hon na drobnou zvěř je přesunut z 26.11.2016 již na 12.11.2016 .
Sraz v Mašovicích na střelnici v 8.00 hod.

Bližší informace na členské schůzi

Slovo hospodáře

Poděkování

Dovoluji si  touto cestou poděkovat všem myslivcům nejen z našeho mysl. spolku, kteří se zúčastnili ať už přímo nebo nepřímo organizace všestranných zkoušek ohařů. Ti kdo tam byli vědí, že vše proběhlo velmi hladce a i přesto že bylo málo kynologické veřejnosti nemáme se za co stydět. Svědčí o tom i chvála zúčastněných vůdců a rozhodčích. Poděkování patří i obci Mašovice za sponzorství a NP Podyjí za zapůjčení části honitby. Doufejme, že takové a podobné akce ještě budeme pořádat i v budoucnu.

Připomenutí

I v letošním roce se plánuje hon na drobnou(bažantí  zvěř). Tato akce je vyvrcholením celoroční práce v honitbě ve prospěch zvěře a měla by být odměnou za celoroční péči o zvěř. Je velmi smutné, že se najdou i takoví myslivci mezi námi, kteří neví za roky myslivcování kdy se začíná přikrmovat zvěř. Tato povinnost začít krmit ihned po žních, ačkoliv je připomínána několikrát ročně, je velmi opomíjena. V našem spolku nebýt několika aktivních myslivců, kteří to vědí a krmí i do zařízení svých kolegů, by asi moc bažantů v revíru nezůstalo.

Věřím ,že si tuto skutečnost teď už každý uvědomí a něco s tím udělá. Jen tak totiž nevyjde snaha těch pár aktivních nadarmo. Záměrně jsem zatím nikoho nejmenoval. Do budoucna však bude asi nutno.

Mgr. Zdeněk Žák
Myslivecký hospodář

Brigáda na kámen na rok 2017

Brigáda na kámen na příští rok 2017 proběhne už letos. Termín je 15.10.

Sraz bude v 8.00 u Agropodniku Mašovice. Účast nahlaste Tondovi Auerovi.

Úkoly a aktuality

Vzhledem k trvajícímu suchu je nutné zajistit v revīru vodu . Termín ihned.

Dále byli vypuštěni do revíru králíci. Je potřeba se domluvit s Martinem Klikou na služby při hlídání.

Chybí dodat vzorek trusu za Bezkov a Mašovice. Nutno na to myslet při odlovu holé.

Začít krmit zvěř

Je bezpodmínečně nutné začít intentivně krmit a to zejména v zásypech abychom udrželi bažanty na místě. Krmení je dostatek ve skladu na střelnici.
Termín ihned.

Hon na kachny

Dne 3.9.2016 se uskuteční hon na kachny. Sraz v Bezkově v 7.00 hod. u hasičárny.

Hon bude bez občerstvení .