Plánované Akce

Stránka 1 z 6  > >>

Cukrová řepa ke krmení

V Lukově je složena na poli cukrová řepa. Každý kdo má možnost ať ji rozveze po honitbě

Členská schůze 4.11.2016

Členská schůze se bude konat dne 4.11.2016 v 18:00 v prostorách AGP Mašovice.

Změna termínu honu na drobnou

Hon na drobnou zvěř je přesunut z 26.11.2016 již na 12.11.2016 .
Sraz v Mašovicích na střelnici v 8.00 hod.

Bližší informace na členské schůzi

Slovo hospodáře

Poděkování

Dovoluji si  touto cestou poděkovat všem myslivcům nejen z našeho mysl. spolku, kteří se zúčastnili ať už přímo nebo nepřímo organizace všestranných zkoušek ohařů. Ti kdo tam byli vědí, že vše proběhlo velmi hladce a i přesto že bylo málo kynologické veřejnosti nemáme se za co stydět. Svědčí o tom i chvála zúčastněných vůdců a rozhodčích. Poděkování patří i obci Mašovice za sponzorství a NP Podyjí za zapůjčení části honitby. Doufejme, že takové a podobné akce ještě budeme pořádat i v budoucnu.

Připomenutí

I v letošním roce se plánuje hon na drobnou(bažantí  zvěř). Tato akce je vyvrcholením celoroční práce v honitbě ve prospěch zvěře a měla by být odměnou za celoroční péči o zvěř. Je velmi smutné, že se najdou i takoví myslivci mezi námi, kteří neví za roky myslivcování kdy se začíná přikrmovat zvěř. Tato povinnost začít krmit ihned po žních, ačkoliv je připomínána několikrát ročně, je velmi opomíjena. V našem spolku nebýt několika aktivních myslivců, kteří to vědí a krmí i do zařízení svých kolegů, by asi moc bažantů v revíru nezůstalo.

Věřím ,že si tuto skutečnost teď už každý uvědomí a něco s tím udělá. Jen tak totiž nevyjde snaha těch pár aktivních nadarmo. Záměrně jsem zatím nikoho nejmenoval. Do budoucna však bude asi nutno.

Mgr. Zdeněk Žák
Myslivecký hospodář

Brigáda na kámen na rok 2017

Brigáda na kámen na příští rok 2017 proběhne už letos. Termín je 15.10.

Sraz bude v 8.00 u Agropodniku Mašovice. Účast nahlaste Tondovi Auerovi.

Úkoly a aktuality

Vzhledem k trvajícímu suchu je nutné zajistit v revīru vodu . Termín ihned.

Dále byli vypuštěni do revíru králíci. Je potřeba se domluvit s Martinem Klikou na služby při hlídání.

Chybí dodat vzorek trusu za Bezkov a Mašovice. Nutno na to myslet při odlovu holé.

Začít krmit zvěř

Je bezpodmínečně nutné začít intentivně krmit a to zejména v zásypech abychom udrželi bažanty na místě. Krmení je dostatek ve skladu na střelnici.
Termín ihned.

Hon na kachny

Dne 3.9.2016 se uskuteční hon na kachny. Sraz v Bezkově v 7.00 hod. u hasičárny.

Hon bude bez občerstvení .

Mimořádný odlov zvěře

Je povoleno lovit mimořádně v počtu 1-1-1 zvěř vysokou, dančí a mufloní. Podmínky zůstávají stejné (po ulovení je nutné kontaktovat zástupce referátu živ. prostředí. Ten provede kontrolu ulovené zvěře)

Všestranné zkoušky ohařů

Dne 10-11.9.2016 se uskuteční v naší honitbě Všestranné zkoušky ohařů. Členové , kteří budou při této akci nápomocni si akci počîtají jako mysliveckou brigádu. V sobotu po ukončenî zkoušek bude posezení s občerstvením na myslivecké střelnici pro všechny členy a jejich rodinné přîslusnîky. Dále pak pro přátele myslivosti a kynologie. Srdečně všechny zveme.