Plánované Akce

Stránka 1 z 8  > >>

Brigády 2017

Těžba a odvoz rahen

Tobolka, Auer ml, Jurka P, Pastyřík, Žák ml, Meduna, Jurka A., Šalamoun, Pospíšil, Baigl, Žák

Odkornění

Lenikus, Havlíček, Havlíčková, Valenda, Klika J., Kubák J., Auer A., Kozel J., Kozel P., Kubák T., Auer J., Skácel, Kučeka, Pešek, Valendová

Umělé nory a sklapovací sklopce

1. Žák, Žák ml, Baigl, Valenda, Pastyřík
2. Skácel, Kozel, Kozel, Lenikus, Pešek
3. Klika M., Kučera, Meduna, Tobolka Klika J.
4. Pospíšil, Šalamoun, Jurka P., Jurka A., Havlíček, Havlíčková
5. Auer, Auer, Auer, Kubák T., Kubák J.

Každá skupina postaví umělou noru, betonový sklopec a provede opravu 3 kazatelen

Plán lovu pro rok 2017

V letošním roce budeme lovit srnčí následujícím způsobem:

Srnec

I. věková 8 kusů
II. věková 3 kusy
III. věková 5 kusů
Odlov II-III. Věkové třídy budou provádět v první řadě jubilanti a ti členové , kteří v loňském roce srnce neulovili. Ostatní loví I. Věkovou třídu. Tato situace potrvá do 31.7. Pokud budou ještě volní srnci, mohou lovit všichni.

Rozdělení dle katastrů

Lukov 1/I., 1/III.
Podmolí lovit se nebude
Bezkov 4/I., 1/II., 1/III.
Mašovice 3/I., 1/II., 2/III.

Srna

14 kusů

Srnče

12 kusů

Sanitární odlov

Nakažené kusy jsou mimo plán lovu a loví se vždy a všude. Loví všichni bez rozdělení. Uloveného srnce předloží lovec mysl. hospodáři co nejdříve, nejpozději však do 24 hod. Nebude- li tak učiněno tento lovec přijde o povolenku.

Černá

Černá se loví neomezeně, pokud se jedná o sele a lončáka. Dospělou zvěř do dvou let věku možno lovit dle zákona a stanovené doby lovu. Odběr vzorků - platí stejné podmínky.

Vysoká, dančí a mufloní zvěř

Bude opět požádáno o mimořádný odlov tak jako každý rok. Informace budou zveřejněny na našem webu.

Odlov při sklizni

Zakazuje se lov ze zemědělských strojů a podobně. Pokud se někdo podobné akce zúčastní přijde o povolenku.

Ztráty a nálezy

V jídelně Agropodniku Mašovice byly nalezeny brýle po skončení myslivecké schůze. Pokud je někdo postrádá ať kontaktuje Pavla Vybírala.

Výdej krmení

V pátek 19.5. od 18 do19 proběhne vydávání krmení z mysliveckého skladu na střelnici. Bude se vydávat pšenice a plevy.

Účast potvďte A.Auerovi ml.

Vyšetřování lišek a psíků mývalovitých

Dnem 30.4.2017 přerušujeme sběr lišek a psíků mývalovitých k monitoringu na vzteklinu a další dvě nákazy.

Indikované případy převezmeme a necháme vyšetřit, ovšem bez nároku na zástřelné.

Pokračovat ve sběru budeme dnem 1.7.2017.

 


MVDr. Jan Dočekal v.r.
veterinární inspektor pro epizootologii – odborný rada
Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj
Palackého 174, 612 38 Brno


Střelby 2017

Střelby se budou konat dne 6.5.2017. Zájemci hlaste se u Martina Kliky. Podle počtu účastníků budeme řešit dopravu autobusem.

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ZVĚŘE MORAVSKOKRUMLOVSKA A JARNÍ SVOD

Program:

pátek 21. dubna 2017 od 13 do 21 hodin
výstava trofejí v kulturním domě Petrovice    

sobota 22. dubna 2017 od 9 do 21 hodin
9 hodin: jarní svod loveckých psů malých i velkých plemen na venkovním prostranství před kulturním domem v Petrovicích

12 hodin: vyhlášení výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“

doprovodný program
14 – 16 hodin: otevření doškové chalupy v Petrovicích, ukázka starých řemesel, možnost projížďky na koních,
hraje a zpívá Petrovický pěvecký sbor, vstupné 30 Kč

neděle 23. dubna 2017 od 8 do 12 hodin
výstava trofejí v kulturním domě Petrovice   

Po celou dobu konání akce občerstvení zajištěno.

Vyšetřování lišek a psíků mývalovitých

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, pracoviště Znojmo všem dotčeným osobám sděluje zásady pro rok 2017.

Od 1.4.2017 se budou opět lišky nebo psíci mývalovití přebírat a vyšetřovat dle následujících zásad:

  1. Utracená, ulovená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření. Všechna zvířata s indikací!
  2. Kontrola nákazové situace. Obecně platí dlouhodobá zásada: jeden katastr = 1 liška nebo 1 psík mývalovitý k vyšetření v daném roce. Lovec má nárok na zástřelné ve výši 380,- Kč.
  3. POZOR! Počet lišek a psíků mývalovitých se sčítá. V roce 2017 je uložena povinnost rovnoměrného čtvrtletního plnění. Po naplnění kvóty 16 kusů za čtvrtletí bude přebírání přerušeno až do konce čtvrtletí. Ukončení celého monitoringu bude v předstihu oznámeno.
  4. Liščata lze v rámci monitoringu předávat k vyšetření až od 1.7.2017!
  5. V roce 2017 se každý kus vyšetřuje na vzteklinu (kód EpG102), alveokokózu (EpG200) a trichinelózu (EpG300).
  6. Ve Vranově nad Dyjí došlo ke změně sběrného místa lišek. Od 2.1.2017 je možné předávat lišky nebo psíky mývalovité u MVDr. Zbyňka Ludvíka, Havlíčkovo nábřeží 431, 671 03 Vranov nad Dyjí, mobil 603 866 294. Předání je nutno si předem telefonicky domluvit!

MVDr. Jan Dočekal v.r.
veterinární inspektor pro epizootologii a odborný rada

Brigáda na kámen

Tradiční sběr kamene proběhne 11.3. Další termín bude  18.3. v závislosti na počasí.

Sraz bude v 8.00 u Agropodniku Mašovice. Účast nahlaste nejpozději do čtvrtka Tondovi Auerovi mladšímu.

Výroční členská schůze

Dne 3.3. 2016 se od 18 hodin bude konat v Agropodniku Mašovice výroční členská schůze MS Mašovice - Šobes.