Plánované Akce

Stránka 1 z 5  > >>

Dětský den v Mašovicîch

Dne 28.5 se koná dětský den v Mašovicích. Kdo slíbil pomoc a účast, nechť se dostaví 14:30 na místní hřiště.

Dětský den v Mašovicîch

Dětský den v Mašovicîch se koná dne 28.5. 2016. Účast myslivců dle dohody z výroční členské schůze. Zajišťujeme psy, střelbu ze vzduchovky a přehlîdku trofejí. Další návrhy se přijímají.

Stavba oplocenky Pod hláskou

Do 7.5 bude postavena oplocenka Pod hláskou. Úkol se týka skupiny Auer st, Auer J., Kozel P., Kozel J., Žák ml, Kubák T., Pospíšil, Šalamon. Termín si domluvte spolu.
Je potřeba si vzít rýč, palici, kladivo, kdo má tak vrták na sloupky.

Brokové střelby

Brokové střelby proběhnou v neděli 8.května 2016 na brokové střelnici MS Slup. Zahájení v 8.30, účastníci, kteří neznají přesnou polohu střelnice, se setkají na kraji vesnice Slup u hřbitova v 8.00, odkud bude hromadný odjezd na střelnici. Z kapacitních důvodů nebudou zváni hosté mimo rodinných příslušníků, popřípadě sponzorů. Z téhož důvodu je třeba nahlásit závazně účast do 30.4.2016 předsedovi MS Mašovice-Šobes.

Brigáda na stavění plotu pod hláskou

V sobotu 16.4 proběhne brigáda na stavění plotu pod hláskou. Sraz bude v 8:00 u remízku. Je potřeba si vzít rýč, palici, kladivo, kdo má tak vrták na sloupky a vozík na pletivo. Pletivo je v malé věži na střelnici.

Účast potvrďte Tondovi Auerovi

Brigáda pro ZD Mašovice

V sobotu 2.4. a 9.4. bude probíhat brigáda pro Agropodnik Mašovice. Letos budeme likvidovat myši, takže vemte si kýbl a rukavice. Sraz je v 8 hodin v Agropodniku jako obvykle.

Svoji účas potvďte Antonínu Auerovi.

Kulové střelby

15.4. se uskuteční kontrolní kulové střelby na střelnici v Oblekovicích od 14 hodin.

Vyšetřování lišek a psíků mývalovitých

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, pracoviště Znojmo všem dotčeným osobám sděluje, že posledním dne prosince 2015 skončilo omezení pro sběr lišek.

Od 2.1.2016 se budou lišky nebo psíci mývalovití přebírat a vyšetřovat dle následujících zásad:

  1. Utracená, ulovená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření. Všechna zvířata s indikací!
  2. Kontrola nákazové situace. Obecně platí dlouhodobá zásada: jeden katastr = 1 liška nebo 1 psík mývalovitý k vyšetření v daném roce. Lovec má nárok na zástřelné ve výši 380,- Kč.
  3. POZOR! Jak lze zjistit z textu výše, v programu vyšetřování je zařazen i psík mývalovitý! Počet lišek a psíků mývalovitých se sčítá a po naplnění kvóty bude v předstihu oznámeno ukončení monitoringu.
  4. V roce 2016 se opět po několika letech vyšetřuje i na alveokokózu.
  5. Podrobnosti jsou v Metodice kontroly zdraví pro rok 2016, zveřejněné ve Věstníku MZe a webových stránkách SVS.

MVDr. Jan Dočekal v.r.
veterinární inspektor pro epizootologii

Sčítání zvěře

Dne 5.3. se uskuteční sčítání zvěře. Dohodněte se mysliveckou stráží kde budete provádět sčîtání tak, abychom pokryli celou honitbu. Výsledky předejte mysl. stráži a ta předá mysl. hospodáři. Sčîtáme srnčî a drobnou zvěř.

I nadále platí, sanitární odlov zvěře srnčí napadené papilomatózou. Po ulovení je nutná fotodokumentace a nutnost informovat hospodáře. Je povoleno ulovit jakýkoliv napadeným kus bez ohledu na pohlaví, věk nebo dobu hájení.

Výroční členská schůze

Dne 20.3. 2016 se od 9 hod bude konat v Agropodniku Mašovice výroční členská schůze MS Mašovice - Šobes. Kdo doposud nezaplatil poplatky za brigády, tombolu nebo odkoupenou zvěřinu, nechť tak učiní nejpozději v tento den. Trofeje srnců taktéž s sebou.